Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
2022 年 快乐圣诞欢乐元旦
热点新闻
Chinesetest

签署国际合作文件清单

Thứ hai - 27/04/2020 15:33

签署国际合作文件清单

签署国际合作文件清单
序号 合作文件名称 合作伙伴(国家/学校) 合作领域与内容 实施时间 签署人 落实合作协议地点
合作伙伴 太原大学
台湾
1 备忘录 台湾国立联合大学 国际教育合作 2018/01/09-2023/01/09 蔡东湖校长 教授.博士邓金薇  
2 合作协议 台湾国立联合大学 在太原大学外国语学院进行教学实习 2018/8/24-2018/9/25 蔡东湖校长 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
3 协议文件 文藻外语大学 英语专业生交换计划 2018/6/29-2023/6/29 周守民
博士
教授.博士邓金薇 台湾文藻外语大学
台北文化经济办事处
1. 合作合同 台北文化经济办事处 聘请中文教师 2016/09/01-2019/06/30 郑紫苹女士 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
2 合作合同 台北文化经济办事处 聘请中文教师 2016/09/01-2017/06/30 Huang Pin-ting女士 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
3 合作合同 台北文化经济办事处 聘请中文教师 2015/09/01-2016/06/30 Aaron Y.J Chen 先生 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
4 合作合同 台北文化经济办事处 聘请中文教师 2014/08/01-2015/06/30 Aaron Y.J Chen 先生 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
5 合作合同 台北文化经济办事处 聘请中文教师 2013/08/01-2014/06/30 Aaron Y.J Chen 先生 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
广西科技师范学院
1 备忘录 广西科技师范学院 国际教育合作 2018/7-2023/7 教授.博士张鹏 教授.博士邓文明  
广西师范学院
1 合同合同 广西师范学院 留学生越南语培训计划 2014/10/15-2015/07/15 李锋生先生 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
2 协议书 广西师范学院 关于中国学生赴越南学习、实习合作 2012/06/20-2012/12/30 副教授.博士黄斗 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
3 国际合作框架协议 广西师范学院国际文化教育学院 国家交流合作 2011/07/13 叶德明先生 黎鸿胜博士  
桂林电子科技大学
1 合作备忘录 桂林电子科技大学 教育交流与合作 2017/05/10-2022/05/10 徐华蕊教授 教授.博士邓金薇  
2 职业实习计划协议书 桂林电子科技大学 外国语学院中文、中英文专业学生职业实习计划 2017/02/27-2017/04/15 教授.博士赵明 教授.博士邓金薇 桂林电子科技大学
3 合作合同 桂林电子科技大学 接受对外汉语生第2013届到校实习 2016/05/05-2016/09/09 教授.博士赵明 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
4 合作协议附件 桂林电子科技大学 中文专业及中-英文双语专业生短期语言培训合作 2016/07/30-2016/12/31 教授.博士赵明 教授.博士邓金薇 桂林电子科技大学
5 合作协议 桂林电子科技大学 中文专业及中-英文双语专业生短期语言培训合作 2016/07/26-2016/12/31 教授.博士赵明 教授.博士邓金薇 桂林电子科技大学
6 职业实习计划协议书 桂林电子科技大学 中文专业及中-英文双语专业生短期语言培训合作 2015/12/16-2016/04/17 教授.博士赵明 教授.博士邓金薇 桂林电子科技大学
7 协议附件 桂林电子科技大学 两学校交换培养经费 2015/08/20-2015/12/31 教授.博士赵明 黎鸿胜博士  
8 协议书 桂林电子科技大学 中文专业及中-英文双语专业生短期语言培训 2015/08/13-2015/12/31 教授.博士赵明 教授.博士邓金薇 桂林电子科技大学
9 教学实习合同 桂林电子科技大学国际学院 对外汉语专业学生赴太原大学外国语学院实习教学 2015/07/15-2015/08/25 教授.博士赵明 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
10 实习基础合同 桂林电子科技大学国际学院 展开语言、专业实践活动
 
2013/07/11-2015/07/11 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士 桂林电子科技大学 与太原大学外国语学院
11 协议书 桂林电子科技大学国际学院 对外汉语专业学生实习计划 2013/04/18-2013/08/25 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
12 协议书 桂林电子科技大学国际学院 中英文双语专业短期培训计划合作 2012/04/26-2012/12/09 副教授找明 黎鸿胜博士 桂林电子科技大学国际学院
13 协议书 桂林电子科技大学国际学院 对外汉语专业学生实习计划 2012/05/16-2012/08/25 副教授找明 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
14 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2012年暑假短期班培训合作计划 2012/03/16-2012/07/31 副教授找明 黎鸿胜博士 桂林电子科技大学国际学院
15 合作备忘录 桂林电子科技大学国际学院 教育交流与合作 2011/11/20-2016/11/20 副教授找明 黎鸿胜博士  
16 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2014年中文专业生职业实习合作计划 2014/02/25-2014/4/12 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士 桂林电子科技大学国际学院
17 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2014年中英文双语专业生短期实习合作计划 2014/9/01-2014/12/31 教授.博士韦汉 教授.博士邓金薇 桂林电子科技大学国际学院
18 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2013年第2010届对外汉语专业生实习合作 2013/7/15-2013/8/25 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
19 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2013年中文专业生职业实习合作计划 2013/2/25-2013/4/12 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士 桂林电子科技大学国际学院
20 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2013年暑假短期培训合作计划 2013/6/30-2013/7/28 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士 桂林电子科技大学国际学院
21 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2013年中英文双语专业生短期语言培训实习合作计划 2013/9/01-2013/12/31 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士 桂林电子科技大学国际学院
22 协议书 桂林电子科技大学国际学院 2016年短期语言实习合作计划 2016/2/29-2016/4/17 教授.博士韦汉 黎鸿胜博士  
Fulbright 项目
1 合作协议 越南-美国大使馆Fulbright 项目 英语助教项目 2013/09/03-2014/07/01 武琼娥女士 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
法语大学联盟
1 合作协议 法语大学联盟 派志愿者教师赴太原大学外国语学院 2013/11/22-2014/12/31 Olivier Garro 先生 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
2 国际实习协议 法国巴黎第七大学 在国外实习计划 2014/02/25-2013/06/24 巴黎第七大学代表 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
3 国际实习协议 法国阿尔图瓦大学 在国外实习计划 2014/02/18-2014/06/30 Mare Dutoit先生 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
中国三鑫职业技术学院
1 实习基础合同 中国三鑫职业技术学院 越南语实习计划 2013/07/12-2015/07/12 林南强先生 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
信阳师范学院
1 备忘录 信阳师范学院 国际教育合作 2013/02/27-2015/02/27 李俊教授 黎鸿胜博士  
河南大学
1 合作协议 国际汉学院 HSK有关工作 2013/10/25-2016/10/25 李卫国博士 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
2 备忘录 国际汉学院 国际教育合作 2013/02/27-2015/02/27 李卫国博士 黎鸿胜博士  
3 合作合同 国际汉学院 国际教育合作 2013/11/06-2013/11/19 李卫国博士 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
汉办
1 合同 汉办 举行HSK考试 2015/05/23-2017/12/31 汉办代表 教授.博士邓金薇 太原大学外国语学院
中国云南文山
1 实习基础合同补充协议 中国云南文山学院 实习计划 2013/08/01-2015/08/30 王光彬先生 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
2 实习基础合同 中国云南文山学院 实习计划 2013/08/01-2015/08/01 王光彬先生 黎鸿胜博士 中国云南文山学院
3 备忘录 中国云南文山学院 国际教育合作 2012/11/29-2013/11/29 王光彬先生 黎鸿胜博士  
4 实习基础合同补充协议 中国云南文山学院 语言实习计划 2012/05/23-2013/01/30 王光彬先生 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
5 备忘录 中国云南文山学院 太原大学外国语学院汉语培训中心建设 2011/07/14-2014/07/14 贺明南先生 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
6 友情合作协议 中国云南文山学院 国际教育合作 2011/07/14-2014/07/14 贺明南先生 博士黎鸿胜  
7 教学合作合同 中国云南文山学院 教师交换计划 2010/09/01-2013/09/01 贺明南先生 博士黎鸿胜 太原大学外国语学院,中国云南文山学院
8 实习基础合同 中国云南文山学院 语言实习计划 /2010/08/10-2013/08/10 贺明南先生 黎鸿胜博士 中国云南文山学院
9 实习基础合同 中国云南文山学院 实践越南语专业实习计划 2009/05/23-2012/05/23 贺明南先生 阮荣光先生 太原大学外国语学院
10 友情合作协议 中国云南文山师范高等专科学校 国际教育合作 2008/10/13-2011/10/13 王光彬先生 阮荣光先生 中国云南文山师范高等专科学校
11 教师交换合同 中国云南文山师范高等专科学校 教师交换计划 2008/12/23-2011/12/23 王光彬先生 阮荣光先生  
桂林航天工业学院
1 合作备忘录 桂林航天工业学院 国际教育合作 2015/07/03-2020/07/03 Yi Zhong 教授 教授.博士邓金薇  
美国英文学院
1 协议附件 美国英文学院 英语专家 2013/08/01-2014/08/01 Jason Fizzard
先生
黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
2 协议附件 美国英文学院 英语专家 2012/08/01-2013/08/01 Jason Fizzard
先生
黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
3 合作协议 美国英文学院 英语专家 2012/08/01-2015/08/01 Jason Fizzard
先生
黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
4 协议附件 美国英文学院 英语专家 2012/08/01-2013/08/01 Jason Fizzard
先生
黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
5 合作协议 美国英文学院 英语专家 2011/08/01-2012/08/01 Jason Fizzard
先生
黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
6 合作协议 美国英文学院 英语专家 2009/08/01-2010/06/30 Jason Fizzard
先生
 
阮荣光先生 太原大学外国语学院
越南 Lattitude 组织
1 合作协议 越南 Lattitude 组织 志愿教师 2012/06/15 阮福辉女士 黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
荷兰Leeuwarden 大学
1 合作协议 荷兰Leeuwarden 大学 荷兰-越南大学教育项目 2009/11/01-2010/01/15 Jan Chiristiaan Koeslag
先生
黎鸿胜博士 太原大学外国语学院
菲律宾
1 展开合作项目合同 菲律宾Laguna 综合大学 高中教师英语能力培训;英语专业生翻译机能毕业实习 2013/06/01-2013/08/01 Nestor M.De Vera 博士 黎鸿胜博士 Laguna 综合大学
太原大学农林大学
1 合作备忘录 太原农林大学 中文专业生实习计划 2017/10/13-2018/10/13 陈文田博士 黎鸿胜博士  
2 合作备忘录 太原农林大学 英语培训项目及国际培养实施合作 2012/01/01-2017/01/01 陈文田博士 黎鸿胜博士  
 
Người dịch- Người hiệu đính(沈明秀,陈玟璇)

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

简介

院长的倡议书

     ...

 
 

Đăng nhập bằng OpenID Đăng nhập bằng OpenID